fbpx

Szyfr Cezara będzie pierwszym tego typu artykułem na blogu. Do tej pory nie zajmowałem się tu aspektami związanymi z kryptografią. Oczywiście takie szyfry to bardziej ciekawostka i przyjemne wprowadzenie do prawdziwych zagadnień z tego ogromnego działu IT. 

W ramach dzisiejszego tematu odpowiemy sobie na szereg pytań:

 • Czym jest szyfr Cezara?
 • Czy zapewnia bezpieczeństwo zaszyfrowanych danych?
 • Jak wygląda implementacja w językach Python, C#, Java,  C++ oraz JavaScript?
 • Skąd wzięła się nazwa tego tytułowego szyfru?

Pytania postawione, czas przejść do przyjemnej pracy!

Zatrzymaj się!


Książki to obowiązkowa pozycja dla każdego zainteresowanego programowaniem!

Jest to zdecydowanie jedno z najlepszych źródeł do nauki programowania! Zyskasz przewagę w branży IT i osiągniesz dużo jako deweloper.


Szyfr Cezara — wprowadzenie

Zacznijmy od definicji szyfru i zapoznania się z jego historią. Szyfr Cezara jest najpopularniejszą techniką szyfrowania, a co za tym idzie, ma niemal zerowy poziom bezpieczeństwa. Wystarczy znaleźć schemat deszyfracji kilku pierwszych znaków tekstu i można uznać, że szyfr został złamany. 

Schemat szyfrowania jest banalny. Każdy znak tekstu jawnego (niezaszyfrowanego) zastępujemy inną literą, która oddalona jest o pewną liczbę znaków od litery tekstu niezaszyfrowanego. Oddalenie to nazywamy kluczem.

Dokładnie zobrazuję to na zdjęciu poniżej. Każda litera ze słowa PROGRAM została przesunięta i stworzyła ciąg znaków TVSKVEM. Posługiwałem się w tym przypadku alfabetem bez polskich znaków.

Ważne jest to, by kierunek był z góry określony. Przesuwamy zawsze do przodu lub do tyłu, jednak bardziej popularna jest ta pierwsza wersja szyfru. I taką też będziemy implementować za chwilę.

Szyfr Cezara - rysunek 1

Nazwa szyfru pochodzi od Juliusza Cezara, który szyfrował swoją korespondencję z Cyceronem. Przez to uważany jest on za najstarszy szyfr, jaki istnieje. 

Z matematycznego punktu widzenia szyfr Cezara można wyrazić za pomocą mapowania liter na cyfry, gdzie odpowiednio

A = 0

B = 1

C = 2

i tak dalej aż do 

Z = 25.

Zapis taki w matematyce jest częścią systemu liczb naturalnych zwanych arytmetyką modularną.

Szyfr Cezara — implementacja

Skupię się teraz na dokładnym opisaniu implementacji szyfru Cezara w pięciu językach — Python, Java, C#, JavaScript oraz C++. Każdy ze skryptów będzie zawierał te same dwie metody — encrypt do szyfrowania oraz decrypt do deszyfrowania. Zarówno jedna, jak i druga metoda dostaną na wejście dwie zmienne, czyli tekst do szyfrowania/odszyfrowania oraz klucz, według którego operacja szyfrowania lub odszyfrowania będzie następować.

encrypt

W metodzie encrypt deklarujemy zmienną encrypted, w której zostanie przechowana wartość zakodowanego tekstu. Następnie w pętli for następuje przejście po każdym pojedynczym znaku w tekście. Aby program był w miarę uniwersalny, musimy zapewnić mu ważny aspekt, czyli rozpoznawanie wielkości i rodzaju znaku. W przypadku dużej litery program będzie operował na innych wartościach z tabeli ASCII (więcej o ASCII we wpisie numer 1) niż w przypadku litery małej czy cyfry. Pętla będzie więc zawierać trzy warunki, na dużą literę, małą oraz właśnie cyfrę. W przypadku, gdy wstawimy dowolny inny znak, to po prostu algorytm go przepisze.

W przypadku litery dużej i małej na początku sprawdzamy wartość litery zgodnie z tabelą ASCII i odejmujemy od niej literę A. Tak otrzymany indeks następnie powiększamy o klucz oraz wykonujemy operację modulo. Po dodaniu odjętej wartości małej lub dużej litery A z tablicy ASCII otrzymamy właściwy znak przesunięty o klucz. Jest to mało intuicyjne, więc zobaczmy rysunek.

Szyfr Cezara - rysunek 2

Jak można się domyślać, stosowanie we wzorze modulo (%) jest kluczowe, ponieważ zapobiega przekroczeniu zakresu w tabeli ASCII. Jako zadanie rozpisz sobie wyznaczenie nowego znaku z litery Z. Dla bardziej ambitnych polecam obsłużenie polskich znaków.

Wracając do kodu, w przypadku cyfr stosujemy podobne przesunięcie, również posługując się wspomnianym modulo, tym razem jednak o wartości 10, ponieważ tyle posiadamy cyfr w systemie dziesiętnym. Na końcu, jeżeli przesyłamy inny znak niż litera lub cyfra to po prostu przepisujemy go bez szyfrowania.

decrypt

Funkcja deszyfrująca będzie lustrzanym odbiciem funkcji powyżej. Jedyną różnicą w kodzie będzie to, by klucz posłużył na do przesunięcia w lewo, co odwzoruje w algorytmie znak minus. Szyfr Cezara może zostać stworzony w odwrotny sposób, czyli możemy szyfrować znaki, przesuwając w lewo, natomiast deszyfrować przesuwając w prawo. To zadanie również pozostawiam Tobie drogi czytelniku. Możesz do tej implementacji rozszerzyć metody o dodatkowy, trzeci parametr, w którym przekażesz informacje, czy będziesz przesuwać w lewo, czy w prawo.

Python

def encrypt(txt, key):
  encrypted = ""
  for character in txt:
    if character.isupper():
      characterIndex = ord(character) - ord('A')
      characterShifted = (characterIndex + key) % 26 + ord('A')
      encrypted += chr(characterShifted)
    elif character.islower():
      characterIndex = ord(character) - ord('a')
      characterShifted = (characterIndex + key) % 26 + ord('a')
      encrypted += chr(characterShifted)
    elif character.isdigit():
      characterNew = (int(character) + key) % 10
      encrypted += str(characterNew)
    else:
      encrypted += character
  return encrypted


def decrypt(txt, key):
  decrypted = ""
  key = key % 26
  for character in txt:
    if character.isupper():
      characterIndex = ord(character) - ord('A')
      characterOrgPos = (characterIndex - key) % 26 + ord('A')
      decrypted += chr(characterOrgPos)
    elif character.islower():
      characterIndex = ord(character) - ord('a')
      characterOrgPos = (characterIndex - key) % 26 + ord('a')
      decrypted += chr(characterOrgPos)
    elif character.isdigit():
      characterOrgPos = (int(character) - key) % 10
      decrypted += str(characterOrgPos)

    else:
      decrypted += character
  return decrypted

def main(args):
  print("Ciąg zaszyfrowany:\n", encrypt("PROGRAM", 4))
  print("Ciąg odszyfrowany:\n", decrypt("TVSKVEQ", 4))
  return 0


if __name__ == '__main__':
  import sys
  sys.exit(main(sys.argv))

Java

package com.company;

public class Main {

  private static String encrypt(String txt, int key ) {
    String encrypted = "";

    for (int i = 0; i < txt.length(); i++)
    {
      if (Character.isUpperCase(txt.charAt(i)))
      {
        int characterIndex = (char)(txt.charAt(i)) - (char)('A');
        int characterShifted = (characterIndex + key) % 26 + (char)('A');
        encrypted += (char)(characterShifted);
      }
      else if (Character.isLowerCase(txt.charAt(i)))
      {
        int characterIndex = (char)(txt.charAt(i)) - (char)('a');
        int characterShifted = (characterIndex + key) % 26 + (char)('a');
        encrypted += (char)(characterShifted);
      }
      else if (Character.isDigit(txt.charAt(i)))
      {
        int characterNew = ((int)(txt.charAt(i)) + key) % 10;
        encrypted += (char)(characterNew);
      }
      else
      {
        encrypted += txt.charAt(i);
      }
    }
    return encrypted;
  }

  private static String decrypt(String txt, int key ) {
    String decrypted = "";
    key = key % 26;

    for (int i = 0; i < txt.length(); i++)
    {
      if (Character.isUpperCase(txt.charAt(i)))
      {
        int characterIndex = (char)(txt.charAt(i)) - (char)('A');
        int characterOrgPos = (characterIndex - key) % 26 + (char)('A');
        decrypted += (char)(characterOrgPos);
      }
      else if (Character.isLowerCase(txt.charAt(i)))
      {
        int characterIndex = (char)(txt.charAt(i)) - (char)('a');
        int characterOrgPos = (characterIndex - key) % 26 + (char)('a');
        decrypted += (char)(characterOrgPos);
      }
      else if (Character.isDigit(txt.charAt(i)))
      {
        int characterOrgPos = ((int)(txt.charAt(i)) - key) % 10;
        decrypted += (char)(characterOrgPos);
      }
      else
      {
        decrypted += txt.charAt(i);
      }
    }
    return decrypted;
  }
  public static void main(String[] args) {
    String encryptedTxt = encrypt("PROGRAM", 4);
    String decryptedTxt = decrypt("TVSKVEQ", 4);
    System.out.println(encryptedTxt);
    System.out.println(decryptedTxt);
  }
}

C#

using System;

public class Program
{	
	public static void Main()
	{
		string encryptedTxt = encrypt("PROGRAM", 4);
    string decryptedTxt = decrypt("TVSKVEQ", 4);
 		Console.WriteLine(encryptedTxt);
 		Console.WriteLine(decryptedTxt);
	}
		
  private static String encrypt(String txt, int key ) {
    String encrypted = "";

    for (int i = 0; i < txt.Length; i++)
    {
      if (Char.IsUpper(txt[i]))
      {
        int characterIndex = txt[i] - (char)('A');
        int characterShifted = (characterIndex + key) % 26 + (char)('A');
        encrypted += (char)(characterShifted);
      }
      else if (Char.IsUpper(txt[i]))
      {
        int characterIndex = txt[i]- (char)('a');
        int characterShifted = (characterIndex + key) % 26 + (char)('a');
        encrypted += (char)(characterShifted);
      }
      else if (Char.IsDigit(txt[i]))
      {
        int characterNew = (int)(txt[i] + key) % 10;
        encrypted += (char)(characterNew);
      }
      else
      {
        encrypted += txt[i];
      }
    }
    return encrypted;
  }

  private static String decrypt(String txt, int key ) {
    String decrypted = "";
    key = key % 26;

    for (int i = 0; i < txt.Length; i++)
    {
       if (Char.IsUpper(txt[i]))
      {
        int characterIndex = txt[i] - (char)('A');
        int characterOrgPos = (characterIndex - key) % 26 + (char)('A');
        decrypted += (char)(characterOrgPos);
      }
      else if (Char.IsLower(txt[i]))
      {
        int characterIndex = txt[i] - (char)('a');
        int characterOrgPos = (characterIndex - key) % 26 + (char)('a');
        decrypted += (char)(characterOrgPos);
      }
      else if (Char.IsDigit(txt[i]))
      {
        int characterOrgPos = (txt[i] - key) % 10;
        decrypted += (char)(characterOrgPos);
      }
      else
      {
        decrypted += txt[i];
      }
    }
    return decrypted;
  }
}

C++

#include <iostream>
using namespace std;
		
string encrypt(string txt, int key ) {
 string encrypted = "";

 for (int i = 0; i < txt.size(); i++)
 {
  if (isupper(txt[i]))
  {
   int characterIndex = txt[i] - (char)('A');
   int characterShifted = (characterIndex + key) % 26 + (char)('A');
   encrypted += (char)(characterShifted);
  }
  else if (islower(txt[i]))
  {
   int characterIndex = txt[i]- (char)('a');
   int characterShifted = (characterIndex + key) % 26 + (char)('a');
   encrypted += (char)(characterShifted);
  }
  else if (isdigit(txt[i]))
  {
   int characterNew = (int)(txt[i] + key) % 10;
   encrypted += (char)(characterNew);
  }
  else
  {
   encrypted += txt[i];
  }
 }
 return encrypted;
}

string decrypt(string txt, int key ) {
 string decrypted = "";
 key = key % 26;

 for (int i = 0; i < txt.size(); i++)
 {
  if (isupper(txt[i]))
  {
   int characterIndex = txt[i] - (char)('A');
   int characterOrgPos = (characterIndex - key) % 26 + (char)('A');
   decrypted += (char)(characterOrgPos);
  }
  else if (islower(txt[i]))
  {
   int characterIndex = txt[i] - (char)('a');
   int characterOrgPos = (characterIndex - key) % 26 + (char)('a');
   decrypted += (char)(characterOrgPos);
  }
  else if (isdigit(txt[i]))
  {
   int characterOrgPos = (txt[i] - key) % 10;
   decrypted += (char)(characterOrgPos);
  }
  else
  {
   decrypted += txt[i];
  }
 }
 return decrypted;
}

int main() {
 string encryptedTxt = encrypt("PROGRAM", 4);
 string decryptedTxt = decrypt("TVSKVEQ", 4);
 cout << encryptedTxt << endl;
 cout << decryptedTxt;
 return 0;
}

JavaScript

var encrypt = function(txt, key) { 
  var encrypted = ""
   
  for (var i = 0; i < txt.length; i++)
  {    
   if(txt[i] == txt[i].toUpperCase())
   {
   	 var characterIndex = txt[i].charCodeAt(0) - 'A'.charCodeAt(0);
   	 var characterShifted = (characterIndex + key) % 26 + 'A'.charCodeAt(0); 
   	 encrypted += String.fromCharCode(characterShifted);
   }
   else if(txt[i] == txt[i].toLowererCase())
   {
   	 var characterIndex = txt[i].charCodeAt(0) + 'a'.charCodeAt(0);     
   	 var characterShifted = (characterIndex - key) % 26 + 'a'.charCodeAt(0);
   	 encrypted += String.fromCharCode(characterShifted);
   }
   else if(txt[i] == txt[i].toDigit())
   {
     var characterShifted = (txt[i].charCodeAt(0) - key) % 10;
     encrypted += String.fromCharCode(characterShifted);
   }
   else
   {
     encrypted += txt[i]
   }
  }
	return encrypted;
};

var decrypt = function(txt, key) { 
  var decrypted = ""
  
  key = key % 26;
  
  for (var i = 0; i < txt.length; i++)
  {    
   if(txt[i] == txt[i].toUpperCase())
   {
   	 var characterIndex = txt[i].charCodeAt(0) - 'A'.charCodeAt(0);
   	 var characterOrgPos = (characterIndex - key) % 26 + 'A'.charCodeAt(0); 
   	 decrypted += String.fromCharCode(characterOrgPos);
   }
   else if(txt[i] == txt[i].toLowererCase())
   {
   	 var characterIndex = txt[i].charCodeAt(0) - 'a'.charCodeAt(0);     
   	 var characterOrgPos = (characterIndex - key) % 26 + 'a'.charCodeAt(0);
   	 decrypted += String.fromCharCode(characterOrgPos);
   }
   else if(txt[i] == txt[i].toDigit())
   {
     var characterOrgPos = (txt[i].charCodeAt(0) - key) % 10;
     decrypted += String.fromCharCode(characterOrgPos);
   }
   else
   {
     decrypted += txt[i]
   }
  }
	return decrypted;
};

Szyfr Cezara — podsumowanie

Bardzo się cieszę, że doszliśmy do końca i mogę pochwalić się kolejnym algorytmem na moim blogu. Myślę, że szyfr Cezara to tylko przedsmak, jaki czeka mnie podczas analizy kolejnych algorytmów kryptograficznych. Możesz zauważyć, że dziś zastosowaliśmy niewiele matematyki, a jak już to zrobiliśmy to tylko z zakresu szkoły podstawowej.

W kolejnych algorytmach z tej rodziny wejdziemy w nieco bardziej poważną matematykę, więc już na tym etapie zachęcam Cię do tego, byś dokładnie przeanalizował/a przykład dzisiejszy wraz z kilkoma małymi zadaniami, które w trakcie artykułu przemyciłem. Ich samodzielne wykonanie pozwoli Ci na lepsze zrozumienie tematu.

W przypadku problemów pisz w komentarzu poniżej. Oczywiście zachęcam Cię również do tego, by pochwalić się swoim rozwiązaniem poniżej!

Kolejny wpis przypada na podsumowanie stycznia 2020.

Newsletter

Nie przegap i dołącz już dziś do 841 osób będących w tym Newsletter! Otrzymuj co niedzielę o godzinie 20 listę kilku ciekawych tematów, które miałem okazję obserwować w mijającym tygodniu.

Tematy będą głównie techniczne, ale czasami pojawi się coś, co może wprowadzi Cię w stan zadumy i zmusi do dyskusji w szerszym gronie. Zero spamu!

Autor

Programista .NET i Python. Autor książki "Programistą być".

2 komentarze

 1. Fajny artykuł.

  W zasadzie jakby tak spojrzeć na Szyfr Ceasara to teraz o tym myślę że jest bardzo proste do zaimplementowania. Kiedyś było to coś dla mnie trudnego.

  Pisałem też na swoim blogu o tym zagadnieniu:

  1. https://mstem.net/pl/szyfr-cezara-python/

  Warto by od Szyfru Ceasara przejść do bardziej zaawansowanej wersji tego szyfru czyli takiego szyfru gdzie szyfrowanie następuje nie po kluczu ale po jakimś słowie lub zdaniu. Podejrzewam że w filmie Imitation Games o Alanie Turingu i Enigmie, sowiecki szpieg który pracował między innymi z Alanem korzystał z tego szyfru. Taki tam jest wątek.

  W zasadzie taki szyfr też nie byłby trudny do zaimplementowania. Kluczem wpierw jest różnica między pierwszą literą słowa a literą szyfrowanego tekstu, później przychodzi kolej na drugą literę i kolejną i tak dalej. Tak to sobie wstępnie wyobrażam.

  Też mam zamiar o tym napisać artykuł na swoim blogu jak znajdę czas ?.

  Dzięki Mateusz za ten artykuł i za implementację aż w 5 językach. Super sprawa ?.

  Pozdrawiam ? .

Napisz komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

SPRAWDŹ POLECANĄ KSIĄŻKĘ. Najlepsze materiały do nauki programowania!

X