fbpx

Każda osoba, która zetknęła się z informatyką, słyszała o magicznym skrócie ASCII. Postanowiłem zmierzyć się z tematem i zapoznać ze szczegółami jednego z pierwszych standardów kodowania.

 • Zastanawiałeś się kiedyś, jak dokładnie wygląda reprezentacja binarna znaków wpisywanych z klawiatury?
 • Chcesz poznać historię jednego z pierwszych systemów kodowania znaków?
 • Dlaczego oraz w jaki sposób ASCII mimo ponad 50 lat obecności w świecie IT jest nadal używany?
 • W jaki sposób języki programowania radzą sobie z zamianą znaków ASCII na kod dziesiętny?
 • Jak można pisać znaki drukowalne w notatniku za pomocą liczb?
 • W jaki sposób binarnie prezentowane są liczby w kodowaniu ASCII?

Jeżeli ciekawią Cię odpowiedzi na powyższe pytania, to zapraszam do przeczytania artykułu!

Jak to się zaczęło?

ASCII to jeden z pierwszych systemów kodowania znaków i dla niektórych to historia, ale warto o niej trochę więcej wiedzieć.
Skrót ASCII to inaczej American Standard Code for Information Interchange. Standard wywodzi się od kodu używanego w dalekopisach, który został stworzony w latach 80 XIX wieku. Twórcą był Émile Baudot. Na początku XX wieku kod Baudota został zmodyfikowany przez Donalda Murray’a (kod Baudot-Murray). Kolejne modyfikacje wykonał Western Union. W późniejszych latach komitet X3 do pierwotnych znaków zaplanował dodać znaki kontrolne, przez co wymagane było już użycie większej ilości bitów.

Wszystkie te aspekty spowodowały, że jednym z głównych założeń, jakie postawili sobie twórcy, było zapisywanie pojedynczego znaku na 7 bitach.

W rezultacie dzięki kompatybilności wstecz jego pierwsze zastosowanie miało miejsce w usługach telekomunikacyjnych firmy BELL oraz w teleprinterach TWX.

Pojedynczy znak w kodzie ASCII zawiera 7 bitów.

Początki prac

Prace nad ASCII rozpoczęto 6 października 1960 roku w amerykańskiej instytucji normalizującej ANSI (American National Standards Institute) inaczej zwanej komitetem X3. Prace zakończono w roku 1963 i ukazała się pierwsza wersja standardu pod nazwą X3.4-1963.

Pierwsza wersja zawierała 33 znaki specjalne oraz 95 znaków drukowalnych opartych na alfabecie angielskim. Do znaków drukowalnych należą cyfry od 0 do 9, małe i duże litery od A do Z oraz znaki interpunkcyjne.

Wersja ta nie cieszyła się zbyt dużą popularnością, chociażby ze względu na odrzucenie standardu przez firmę IBM, która nadawała w tamtym czasie tempo rozwojowi branży.

Kolejną wersją była wersja ASCII-1965, która finalnie nie ukazała się szerszej publiczności i zawierała jedynie kosmetyczne zmiany względem wersji z roku 1963. ASCII-1967 (USAS X3.4-1967) to pierwsza zmieniona i wdrożona zmiana standardu, która przypomina wersję ASCII, jaką znamy dziś. Pozostałe wersje nie różniły się znacząco od wersji z 1967 roku. Łącznie standard ASCII zmieniany był sześć razy, z czego zmiana z roku 1965 nie została oficjalnie opublikowana.

Wszystkie standardy

Podsumowując poniżej wszystkie wersje standardów ASCII:

 • ASA X3.4-1963
 • ASA X3.4-1965*
 • USAS X3.4-1967
 • USAS X3.4-1968
 • ANSI X3.4-1977
 • ANSI X3.4-1986

Główne różnice między wersjami ASA X3.4-1963 i USAS X3.4-1967 zamykały się w trzech kwestiach. Po pierwsze usunięto znak kontrolny RU. Po drugie wprowadzono znaki drukowalne (nawiasy klamrowe i kreskę pionową). Ponadto dokonano kosmetycznej zmiany nazwy kodu SOM na SOH.

Jednym z przełomów i powodów, dla których ASCII zyskał mocną pozycję na rynku, było oświadczenie prezydenta USA Lyndona Johnsona, który nakazał użycie standardu we wszystkich komputerach używanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

ASCII — założenia

Przede wszystkim założeniem podstawowym ASCII jest kodowanie na 7 bitach. Postanowiono, że tablica znaków zostanie podzielona na osiem tak zwanych patyków, gdzie w każdym patyku będzie znajdowało się 16 znaków.

Tablica znaków ASCII podzielona jest na 8 patyków po 16 znaków każdy.

Pierwsze dwa patyki, czyli wiersz 0x, 1x oraz ostatni znak z patyka 7x odpowiadają znakom sterującym. W związku z tym patyki od 2x do 7x to znaki drukowalne, które widoczne są bezpośrednio na urządzeniach wyjściowych.

ASCII - cała tablica
Rysunek 1. Tabela kodów ASCII.
ASCII - cała tablica
Rysunek 2. Podział tablicy znaków na sektory.

Tablica znaków mogła zostać oparta na 8 bitach, jednak w latach 60 każdy bit miał znaczenie i w tamtym czasie nie było możliwości, by marnować bardzo cenne miejsce w pamięci. Przesyłanie danych również było bardzo kosztowną czynnością i to był drugi argument, by pozostać przy 7-bitowej wersji.

Przede wszystkim patrząc na rysunek 2 można podzielić tablicę na następujące sektory:

 • GRANATOWY — znaki sterujące
 • BŁĘKITNY — znaki interpunkcyjne
 • POMARAŃCZOWY — cyfry
 • CIEMNY SZARY — duże litery
 • SZARY — małe litery
 • ZIELONY — symbole

ASCII — Znaki sterujące

Po pierwsze — znaki sterujące (kontrolne), które zajmują pierwsze 32 miejsca — numery od 0 do 31 (szesnastkowo 0x00 — 0x1F) oraz ostatni bit na znak DEL — numer 127 (szesnastkowo 0x7F) w tabeli znaków.

We wcześniejszych wersjach systemów operacyjnych nagminnym problemem ze znakami sterującymi był znak nowej linii (CRLF) w pliku tekstowym. Niektóre systemy wymagały połączenia dwóch znaków sterujących (10 i 13) — inne zaś nie. W związku z tym powodowało to problem z wyświetleniem poprawnie pliku pisanego na jednej maszynie, a odczytywanego na innej. Wydaje się, że aktualnie problem ten jest marginalny i zasadniczo nie występuje.

ASCII - znaki drukowalne
Rysunek 3. 33 bity przeznaczone na znaki sterujące.
Rysunek 4. Znaki sterujące — układ w tabeli znaków

Nazwa „znaki sterujące” wzięła się z tego, że pierwotnie pierwsze 32 znaki miały służyć do obsługi (sterowania) urządzeniami takimi jak drukarki, modemy czy terminale. Dla przykładu znak numer 10 miał za zadanie przesunąć papier w urządzeniach drukujących (w kolejnych wersjach zmienił swoje przeznaczenie, o czym niżej).

W związku z tym w późniejszym czasie znaki sterujące nabrały znaczenia w rozbudowanych edytorach tekstu. Na przykład znak cofnięcia karetki o jeden (Backspace) lub znak (Esc) pozwalający wyjść z kontekstu lub zamknąć okno.

Podsumowując — ciekawostką jest znak 7, czyli dzwonek, który został dodany ze względu na urządzenie o nazwie Teletype Model 33 ASR. Teleprinter to urządzenie, które było połączeniem drukarki z maszyną do pisania. Zawierało wbudowany dzwonek, który był uruchamiany w momencie, gdy następował koniec karty drukowanej.

ASCII — Znaki drukowalne

Po drugie — znaki drukowalne. Jak już wcześniej wspomniałem, znaki widoczne na ekranach monitorów zajmują w tablicy ASCII 95 miejsc. Dzielą się na cyfry, litery małe i duże, symbole oraz znaki interpunkcyjne.

Podczas debat nad kodowaniem bardzo często kwestią sporną jest niewidoczna przerwa między znakami, zwana popularnie Spacją. Często mylnie klasyfikowana jest jako znak sterujący, jednak w oficjalnych dokumentach standaryzacyjnych jest on zapisany jako pierwszy znak drukowalny, mimo iż nie jest widoczny.

Dodatkowo warto odnotować, że wcześniejsze wersje ASCII używały strzałki w górę zamiast znaku karetki i strzałki w lewo zamiast znaku podkreślenia.

ASCII - znaki drukowalne
Rysunek 5. 95 bitów przeznaczonych na znaki drukowalne.
ASCII - znaki drukowalne
Rysunek 6. Znaki drukowalne — układ w tabeli znaków

Ponadto patrząc wstecz nie widać zbyt wielu zmian w tablicy dotyczących znaków drukowalnych. Jednym z bardziej znaczących była migracja znaku @, gdzie w 1963 roku znak ten był na 64 miejscu, następnie w roku 1965 trafił w miejsce znaku ’ (odwrotna kreska, inaczej akcent grave) na pozycję 97, by po dwóch latach wrócić na stare miejsce i pozostać na nim aż do dziś.


Pokodujmy — proste implementacje

Postanowiłem zmierzyć się z bardzo prostą interpretacją wartości znaków ASCII w kodzie. Na początek język C++ i metoda main, która po otrzymaniu znaku z klawiatury poda jego interpretację dziesiętną.

C++

Język C++ daje możliwość zamiany znaku w zmiennej typu char na liczbę za pomocą prostego rzutowania do typu int. Przykładowo dla małej litery a wprowadzonej z klawiatury na konsoli wyświetli się wartość 97. Dla spacji będzie to wartość 32.

#include <iostream>

using namespace std;

int main () {
 char c;
 cout << "Podaj cyfrę, znak interpunkcyjny lub małą albo dużą literę: ";
 cin >> c;
 cout << "Wartość dziesiętna w tablicy ASCII to: ";
 cout << static_cast<int>(c);
}

C#

Bardzo podobnie sytuacja ma się w przypadku języka C#. Poniżej fragment kodu, który analogicznie jak powyżej pobiera od użytkownika jeden znak z klawiatury i za pomocą parsowania do typu int pokazuje na ekranie wartość dziesiętną kodu ASCII.

using System;
namespace AsciiDziesietnie
{
  class Program
  {
   static void Main(string[] args)
   {
    Console.WriteLine("Podaj cyfrę, znak interpunkcyjny, małą albo dużą literę:");
    char c = char.Parse(Console.ReadLine());

    int AsciiValue = Convert.ToInt32(c);
    Console.WriteLine("Wartość dziesiętna to: " + AsciiValue.ToString());

    Console.ReadLine(); 
   }
  }
}

Czy wiesz, że…

Wbrew pozorom standard ASCII może kryć w sobie ciekawe zagadnienia. Jedną z ciekawostek jest ułożenie w tablicy znaków liter — chodzi o różnicę binarną między literami małymi i dużymi. Na powyższych rysunków widać, że różnica między wielkością liter wynosi dokładnie 1 bit — chodzi dokładnie o szósty bit.

Na przykład litera D (mała litera reprezentowana jest binarnie jako 01100100, a wielka litera to 01000100).

Ponadto ciekawą zagrywkę zastosowano również w przypadku cyfr. Rozpoczynają się one od 3 bitów równych 011, a następne cztery kolejne bity to ich reprezentacja binarna (i tak dla 4 mamy 0110100, dla 7 dla przykładu 0110111).

Jednym z ciekawych sposób jest wypisywanie znaków z klawiatury za pomocą skrótu ALT + kod dziesiętny z tablicy znaków. Na przykład, aby wypisać małą literę a można wcisnąć klawisz ALT i wpisać na klawiaturze numerycznej 97 (po puszczeniu przycisku ALT pojawi się litera). Tak można postąpić z każdym znakiem drukowalnym.

Warto wspomnieć, że amerykański standard miał swój międzynarodowy odpowiednik o nazwie ISO 646 (CCITT International Alphabet No. 5). Publikacja miała miejsce dwa lata po wydaniu pierwszej wersji ASCII.

Pierwsze podsumowanie

Pierwszy wpis i pierwsze podsumowanie! Nie ukrywam, że było to ciekawe doświadczenie. Starałem się w miarę możliwości rzetelnie i przejrzyście omówić szczegóły dotyczące standardu ASCII. Materiału do analizy jest bardzo wiele i prawdopodobnie wynika to z faktu, że ASCII jest kompatybilne z innymi standardami kodowania takimi jak UTF-8.

Wszystkie materiały, z którymi zapoznałem się w ramach zagadnienia, znajdują się w sekcji Źródła. Dzięki temu można zapoznać się z tematem bardziej szczegółowo. Niech podawanie źródeł na tym blogu będzie standardem! Zapraszam do następnego artykułu dotyczącego podstawowych informacji na temat Blockchain. Więcej po linkem.

Na koniec chcę polecić Ci dwie książki, w których między innymi znajdziesz temat kodowania znaków!

PS. Będę wdzięczny za komentarze pod tym postem!

PS2. Czeka też na Ciebie prezent. Wystarczy, że zapiszesz się na Newsletter poniżej!

PS3. Dołącz do naszej grupy na Facebook!

PS4. Dołącz do naszego serwera na Discord!


Subskrybuj

Zapisz się do Mailowej Akademii Programowania.

MAP to jedyne takie miejsce, gdzie co niedzielę otrzymasz rozwiązanie programistycznego zadania.

Do tego otrzymasz darmowe konsultacje w przypadku odpowiedzi na moje maile. Wspólnie staniemy się lepszymi programistami!

Nie przegap i dołącz już dziś do 548 osób będących w MAP!

Brzmi ciekawie? Nie zwlekaj i dołącz już teraz!

PS. Na start otrzymasz bonus w formie PDF z rozwiązanymi dziesięcioma programistycznymi problemami!

Źródła

https://web.archive.org/web/20160613145224/http://www.aivosto.com/vbtips/charsets-7bit.html#body
https://web.archive.org/web/20160608104936/http://www.aivosto.com/vbtips/control-characters.html
http://www.quadibloc.com/comp/kybint.htm
https://textfiles.meulie.net/bitsaved/Books/Mackenzie_CodedCharSets.pdf
http://edition.cnn.com/TECH/computing/9907/06/1963.idg/
https://worldpowersystems.com/ARCHIVE/codes/#ASCII-1967
http://www.baudot.net/docs/smith--teletype-codes.pdf
https://www.aivosto.com/articles/charsets-7bit.html#body
https://web.archive.org/web/20100116001012/http://homepages.cwi.nl/~dik/english/codes/stand.html#ascii
https://worldpowersystems.com/ARCHIVE/codes/X3.4-1963/index.html
http://www.baudot.net/docs/smith--teletype-codes.pdf
http://www.baudot.net/docs/slayton--tty-museum.pdf

Autor

👨‍💻 .NET and Python programming passionate 🏦 Digtial Banking Solutions 🎓 Student 📊 Psychology 📚 Bookworm 🏠 Warsaw

13 komentarzy

 1. Pingback: #25. Szyfr Cezara | Mateusz Rus - Programowanie z pasją

  • Cześć Asiu,

   bardzo dziękuję za miły komentarz! Planuję dwa tego typu artykuły w najbliższym czasie.

   Pozdrawiam, Mateusz Rus.

 2. Fajny artykuł. Nie wiedziałem że ASCII jest najstarszym systemem kodowania w IT. Zastanawiam się jak implementacja użycia ASCII wygląda w Pythonie. Jest też coś takiego jak ASCII art ale to chyba jest coś innego :-p.

  Dzięki za podzielenie się swoją wiedzą :-).

 3. Ciekawy artykuł. Mógłbyś też napisać o UTF-8 też ma fajną historię, związaną z twórcą UNIX-a. I możesz też napisać o kodowaniu ANSI czyli formatowaniu graficznym w terminalu. Też o ANSI art. Takie arty o historii są bardzo fajne.

Napisz komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.